Tin Tức - Sự Kiện Mới Nhất

Hội nghị tư vấn tuyển dụng học sinh – sinh viên

Hội nghị tư vấn tuyển dụng học sinh – sinh viên

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tăng cường kết nối với doanh nghiệp thông qua Hội nghị tuyển dụng học sinh – sinh viên  Trong khuôn khổ của kế hoạch năm học 2017-2018, ngày 23/6/2018, trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức Hội...

xem chi tiết >>