Tin tức hoạt động đào tạo nghề xanh chất lượng cao

Bế giảng chương trình học bổng tiếng Anh Access (2016-2018)  Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ

Bế giảng chương trình học bổng tiếng Anh Access (2016-2018) Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ

Sáng ngày 18/3/2019 Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi phối hợp với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lế bế giảng và trao chứng chỉ cho sinh viên thuộc chương trình học bổng tiếng Anh Access (2016-2018) do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại...

xem chi tiết >>

Thông báo mới nhất

Bế giảng chương trình học bổng tiếng Anh Access (2016-2018) Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ

Sáng ngày 18/3/2019 Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi phối hợp với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố...

xem chi tiết >>

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA NĂM HỌC 2018 – 2019 KHỐI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thực hiện Thông tư số 08/2018/TT- BNNPTNT ngày 6/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc...

xem chi tiết >>

Hội nghị tư vấn tuyển dụng học sinh – sinh viên

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tăng cường kết nối với doanh nghiệp thông qua Hội nghị tuyển dụng học...

xem chi tiết >>

Đẩy mạnh liên kết, nâng chất nguồn nhân lực

“Đẩy mạnh mối liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp”...

xem chi tiết >>

Dự án Lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững ở Việt Nam

Dự án Lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững ở Việt Nam...

xem chi tiết >>

Chương trình Australia cùng Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực

Trong khuôn khổ Chương trình Australia cùng Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực (Chương trình Aus4Skills), ngày 14 tháng 12...

xem chi tiết >>

Dự án Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam của JICA

Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ từ lâu đời với nhiều nét tương đồng về...

xem chi tiết >>