Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Khoa học cơ bản

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Địa chỉ làm việc: Khu B – Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại:0122.5018575

Email: thanhtuyen050481@gmail.com

Phó trưởng khoa: Cử nhân. Trương Thị Thân Thương

Địa chỉ làm việc: Khu B – Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại: 0166.8214971

Email: truongthanthuong@gmail.com

I – Chức năng:

Khoa Khoa học Cơ bản là đơn vị cơ sở của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi. Khoa có chức năng giảng dạy các môn văn hoá cho các nghề thuộc hệ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, giảng dạy các môn cơ sở cho các hệ cao đẳng, đại học và đào tạo hệ Giáo dục thường xuyên cấp PTTH.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý công tác đào tạo văn hoá theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo..

II – Nhiệm vụ:

– Tổ chức thực hiện giảng dạy các môn văn hóa, các môn cơ sở cho  hệ cao đẳng, đại học thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, chỉnh sửa bổ sung: chương trình, đề cương, ngân hàng đề thi, tài liệu, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập thuộc khối Văn hoá .

– Xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, giáo án trên cơ sở hệ thống giáo trình chuẩn quốc gia của Bộ giáo dục và Đào tạo.

– Xây dựng kế hoạch giảng dạy và thực hiện việc đào tạo các môn văn hoá nghề và hệ Giáo dục thường xuyên cấp PTTH.

– Phân công giáo viên giảng dạy theo kế hoạch môn học, kết hợp với phòng Đào tạo kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.

– Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ đúng quy định; Quản lý điểm các môn văn hoá theo quy chế, kết hợp với Phòng Đào tạo lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi theo quy định.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc khoa quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo.

– Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giáo viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

– Tham gia các hội đồng về đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, thi đua…, phấn đấu xây dựng khoa KHCB ngày càng vững mạnh.

– Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường giao. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.

– Đề nghị Hiệu trưởng cho tuyển mới giáo viên hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giáo viên không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ý thức chấp hành nội quy, quy chế kém.

– Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trường giao.

III – Tổ chức bộ máy:

  1. Trưởng khoa:

Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về quản lý, điều hành các hoạt động của khoa theo nhiệm vụ được giao.

– Quản lý Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình phụ trách

–  Lập kế hoạch chi tiết, phân công giáo viên giảng dạy các môn học theo kế hoạch chung của trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động như: Bồi dưỡng chuyên môn, dự giờ, hội giảng, thi giáo viên giỏi, thi học sinh giỏi, và các hoạt động khác do Trường, Sở hoặc Bộ tổ chức.

– Xử lý các loại văn bản liên quan, thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Trường và của cấp trên.

–  Quản lý tài chính khoa, lập kế hoạch thu chi tài chính theo quy định của trường.

–  Kiểm tra, đôn đốc hoạt động giảng dạy, chuẩn bị hồ sơ giáo án, sổ sách giáo vụ của giáo viên trong khoa. Tổ chức kiểm điểm giáo viên  vi phạm quy chế và không bố trí giảng dạy khi giáo viên tái vi phạm ( không có giáo án, bài giảng theo quy định, đi muộn, về sớm, bỏ tiết lên lớp .)

– Duyệt giáo án của giáo viên.

  1. Phó trưởng khoa:

Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng khoa giao và chịu trách nhiệm trước trưởng khoa và trước pháp luật đối với các công việc được trưởng khoa giao.

– Quản lý sổ sách, biểu mẫu, tổng hợp điểm các môn học khoa phụ trách.

– Kiểm tra, theo dõi giáo viên trên lớp về giờ giấc, chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác sổ sách giáo vụ .

– Tổ chức các lớp học thêm theo yêu cầu của nhà trường và đúng quy định của Nhà nước. Lập kế hoạch kiểm tra kiến thức học sinh định kỳ.

– Đôn đốc giáo viên thu tiền học phí, tiền phụ đạo đúng quy định và thời gian.

  1. Tổ bộ môn:

–  Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng khoa giao và chịu trách nhiệm trước trưởng khoa và trước pháp luật đối với các công việc được giao.

– Tổ chức sinh hoạt tổ tối thiểu 02 lần/tháng, lập kế hoạch dự giờ thường xuyên của các giáo viên  trong tổ  gửi về Khoa trước ngày 30 của tháng và sắp sếp dự giờ giáo viên trong tổ tối thiểu 01 lần/tháng.

– Kiểm tra, thông qua giáo án của giáo viên đúng quy định và quyền hạn.

– Thực hiện công tác đề xuất, chỉnh sửa, biên soạn, chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi. Chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với các môn học mà tổ bộ môn phụ trách.

  1. Giáo viên:

– Thực hiện các công tác giảng dạy theo kế hoạch và thời gian làm việc theo quy định của Nhà trường.

– Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế cơ quan.

–  Giáo viên lên lớp tuân thủ các nội quy cụ thể sau:

+ Lên lớp trước 5 phút để ổn định lớp và ra về sau 3 phút để kiểm tra trang thiết bị phòng học.

+ Có đầy đủ hồ sơ giảng dạy và giáo án được ký duyệt trước khi lên lớp.

+ Thực hiện nghiêm túc công tác sổ sách giáo vụ: ghi sổ lên lớp, làm sổ văn hoá, chấm điểm, vào điểm và tổ chức thi lại đúng quy chế. Gửi điểm về Khoa và Phòng Đào tạo đúng thời gian quy định.

+ Trong giờ dạy quản lý lớp nghiêm túc, giảng dạy đúng kế hoạch và tiến độ, đúng chương trình, đảm bảo nội dung chính xác.

+ Mỗi giáo viên dự giờ tối thiểu 01 tiết/tuần, phải ghi ý kiến đóng góp nhận xét, đánh giá đối với giờ dự giảng và có xác nhận của Truởng khoa vào sổ dự giờ. Sổ dự giờ được lưu tại văn phòng khoa để theo dõi.

+ Nghiêm cấm giáo viên tự ý đổi tiết, bỏ giờ dạy. Trong trường hợp ốm đau xin nghỉ phải báo Trưởng khoa trước 01 ngày, xin nghỉ phép phải có đơn và chữ ký của Ban giám hiệu, nộp trước 03 ngày để Khoa kịp thời bố trí giáo viên dạy thay.

+ Tham gia vào các phong trào hội giảng, chế tạo các thiết bị dạy học tự làm, hướng dẫn ôn luyện học sinh giỏi .

+ Đối với giáo viên được Nhà truờng cử đi học phải nộp kế hoạch và lịch học về Khoa trước 01 tuần.

+ Giáo viên trống tiết dạy phải chấp hành theo sự điều động của Khoa để thực hiện các công tác khác.

Video Clip Trường Học

Các Thông Báo Mới Nhất

Tuyển giáo viên dạy Lái xe

THÔNG BÁO (Tuyển giáo viên dạy Lái xe)  Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển dụng giáo...

xem chi tiết >>

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm học 2017-2018

  BỘ NÔNG NGHIỆP& PTNT TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI & THỦY LỢI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

xem chi tiết >>

Kế hoạch tự đánh giá theo tiêu chí trường chất lượng cao, trung tâm xuất sắc năm 2016

Kế hoạch tự đánh giá trường chất lượng cao Bài viết liên quan : Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng: Động...

xem chi tiết >>

.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI ĐÓN TIẾP ĐOÀN DU HỌC SINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Ngày 16/6/2017, trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi đã tổ chức đón tiếp đoàn du học sinh nước Cộng...

xem chi tiết >>

Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI – TỔ CHỨC LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Ngày 11 tháng...

xem chi tiết >>

Thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018 Bài viết liên quan : Thông...

xem chi tiết >>

Video Clip Hoạt Động Của Trường