Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾT TOÁN

Trưởng phòng: Ths. Trần Thị Hạnh

Địa chỉ làm việc: Phòng tài chính kế toán

Điện thoại: 0972.716.359

Email: hanhtran0103@gmail.com

Đội ngũ cán bộ, nhân viên: Phòng có tổng số 05 cán bộ, nhân viên trong đó 01 trưởng phòng. 100% cán bộ nhân viên đạt chuẩn theo quy định nhiệm vụ được giao

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Chức năng

Phòng Tài chính kế toán là đơn vị cơ sở của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi. Phòng Tài chính Kế toán có chức năng :

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính;

– Công tác kế toán và giám đốc bằng đồng tiền các hoạt động trong toàn trường;

– Chủ trì thực hiện phương án thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

– Cải tiến công tác kế toán;

– Đào tạo huấn luyện;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính kế toán, công tác kiểm soát nội bộ, công tác quản lý tài sản, công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế, kiểm soát chi phí hoạt động.

2. Nhiệm vụ

– Lập dự toán thu chi hàng năm của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt để làm cơ sở thực hiện;

– Chủ trì việc thực hiện nhiệm vụ thu chi, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư;

– Thiết lập hệ thống kế toán theo chế độ kế toán hiện hành của nhà nước, vận dụng để tổ chức hệ thống kế toán phù hợp với đặc điểm của Trường;

– Thực hiện quyết toán hàng quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ;

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế đúng thời hạn quy định;

– Thực hiện việc tạm ứng kinh phí và báo cáo quyết toán kinh phí sử dụng với Sở Lao động tỉnh Đồng Nai hàng năm.

– Lưu trữ bảo quản các chứng từ, tài liệu, dữ liệu kế toán đúng quy định, khoa học, dễ dàng để tra cứu; truy cập khi cần thiết;

– Thống kê, tổng hợp số liệu và cung cấp thông tin về lĩnh vực tài chính kế toán để phục vụ cho công tác quản lý;

– Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục, quy trình thuộc lĩnh vực tài chính kế toán của các đơn vị trong toàn trường;

– Kiểm tra, kiểm soát, theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả của các khách hàng;

– Theo dõi và thanh lý các hợp đồng liên kết đào tạo;

– Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản 6 tháng, 1 năm;

– Thực hiện các báo cáo cho các cơ quan ban ngành liên quan đến công tác kế toán tài chính;

– Đề xuất và tổ chức thực hiện các phương pháp cải tiến trong công tác kế toán theo hướng tiết kiệm, hiệu quả;

– Tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác kế toán và quản lý tài chính cho nhân viên trong phòng nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo có lực lượng dự phòng có đủ năng lực và phẩm chất cần thiết;

– Nghiên cứu các tài liệu, văn bản của các cơ quan ban ngành có liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán tham mưu cho Ban giám hiệu, vận dụng áp dụng vào hoạt động của Trường.

– Phân công nhân viên thực hiện các nhiệm vụ của Phòng phù hợp với khả năng làm việc;

– Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên thuộc Khoa theo quy định của Trường.

– Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ nhân viên trong phòng về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

– Tham gia các Hội đồng về đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, thi đua…

– Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường giao. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.

– Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐƠN VỊ

Tập thể:

– Năm 2011 phòng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

– Từ năm 2013, 2014,2015 luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Cá nhân:

– Năm 2012, 2013, 2014, 2015 đều có cá nhân nhận được bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Nông nghiệp & PTNT

Video Clip Trường Học

Các Thông Báo Mới Nhất

Tuyển giáo viên dạy Lái xe

THÔNG BÁO (Tuyển giáo viên dạy Lái xe)  Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển dụng giáo...

xem chi tiết >>

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm học 2017-2018

  BỘ NÔNG NGHIỆP& PTNT TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI & THỦY LỢI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

xem chi tiết >>

Kế hoạch tự đánh giá theo tiêu chí trường chất lượng cao, trung tâm xuất sắc năm 2016

Kế hoạch tự đánh giá trường chất lượng cao Bài viết liên quan : Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng: Động...

xem chi tiết >>

.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI ĐÓN TIẾP ĐOÀN DU HỌC SINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Ngày 16/6/2017, trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi đã tổ chức đón tiếp đoàn du học sinh nước Cộng...

xem chi tiết >>

Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI – TỔ CHỨC LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Ngày 11 tháng...

xem chi tiết >>

Thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018 Bài viết liên quan : Thông...

xem chi tiết >>

Video Clip Hoạt Động Của Trường