Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Lê Minh Nguyệt

Địa chỉ làm việc: Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 0987.919.658

Email: nguyetdaotao238@gmail.com

           leminhnguyet238@gmail.com

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ làm việc: Khu A – Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 0902.499.652

Email: huenguyen8111@yahoo.com

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Minh

Địa chỉ làm việc: Khu A – Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 0983.764.773

Email: nguyenminh7321@gmail.com

Đội ngũ cán bộ, nhân viên: Phòng có tổng số: 11 nhân viên. 100% cán bộ, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, nhiệm vụ được giao.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

Phòng tổ chức hành chính là đơn vị cơ sở của trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi. Phòng có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác an ninh trật tự và bảo vệ chính trị nội bộ của nhà trường; quản lý nhân viên và tải sản do nhà trường giao.

2. Nhiệm vụ:

  • Công tác tổ chức:
  1. a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng về các lĩnh vực:

– Tổ chức bộ máy, cơ cấu nhân sự, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ viên chức.

– Tuyển dụng, hợp đồng làm việc, bố trí cán bộ viên chức vào ngạch, bậc, chức danh phù hợp với trình độ, năng lực, ngành nghề đã được đào tạo theo quy định.

– Giải quyết chế độ hưu trí, chấm dứt hợp đồng làm việc, thôi việc và các chế độ chính sách khác cho cán bộ viên chức.

– Tổ chức nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương theo quy định.

– Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ viên chức theo quy định.

– Ban hành các văn bản quy định cán bộ viên chức và HSSV về chấp hành điều lệ, quy định của trường và pháp luật của nhà nước đảm bảo việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

– Công tác thi đua khen thưởng, đề xuất biện pháp để duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng trong nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho Cán bộ viên chức và HSSV.

– Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệ, nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.

–  Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức.

– Kiểm tra, thẩm định các văn bằng chứng chỉ, đề xuất việc xử lý các trường hợp vi phạm.

– Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

– Tham gia công tác thanh tra, giải quyết khiếu tố, khiếu nại, kiến nghị có liên quan đến cán bộ viên chức của trường. Thực hiện công tác pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ.

– Tổ chức thực hiện công tác đánh giá, phân loại cán bộ viên chức.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Công tác hành chính, quản trị:

– Quản lý sử dụng con dấu theo quy định.

– Quản lý, lưu trữ công văn. Chuyển, gửi các loại công văn kịp thời, chính xác đến các tập thể cá nhân.

– Thông tin các nội dung cần thiết theo yêu cầu của lãnh đạo đến các tập thể, cá nhân trong và ngoài Trường.

– Theo dõi, quản lý và cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường,…cho cán bộ viên chức.

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị văn phòng, in ấn văn bản tài liệu.

– Phối hợp thực hiện công tác BHXH, BHTN, BHYT đối với Cán bộ viên chức.

– Tổ chức, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thiên tai.

– Quản lý, lập kế hoạch mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc của cán bộ viên chức.

– Tham gia vào các dự án đầu tư, thiết kế và các công trình xây dựng cơ bản.

– Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn cảnh, cây xanh, đảm bảo cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp.

– Phụ trách công tác lễ tân, khánh tiết, quản lý phòng khách.

– Phối hợp tổ chức các ngày Lễ, Tết, các đợt sinh hoạt cấp trường, các hội nghị, hội thảo…

– Quản lý đội xe phục vụ, lập kế hoạch bảo dưỡng, sữa chữa và điều phối xe, phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường.

– Gửi điện, thiệp, hoa chúc mừng hoặc chia buồn của Nhà trường đến các tập thể, cá nhân có quan hệ với trường.

– Thực hiện công việc khác do Hiệu trưởng giao.

II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

– Trong nhiều năm liền tập thể, cá nhân  của phòng Tổ chức hành chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức, Phòng Tổ chức hành chính được công nhận tập thể xuất sắc nhiều năm liền, vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,  2014-2015.

Thành tích của phòng trong 05 năm trở lại đây:

  • Năm 2010: Tập thể phòng đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”

04 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở

01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ NN&PTNT cho thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010.

  • Năm 2011: Tập thể phòng được UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen công nhận là “Tập thẻ xuất sắc” trong “Phong trào thi đua yêu nước năm học 2010-2011”

03 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở

  • Năm 2012: Tập thể phòng được Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen cho thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012”.
  • Năm 2013: Tập thể phòng được Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen cho thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013”.

01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho thành tích trong “ Chương trình Giáo dục đào tạo từ năm học 2007-2008 đến 2011-2012”

02 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

  • Năm 2014: Tập thể phòng được công nhận là “ Tập thể lao động xuất sắc”

01 cá nhân được tặng Bằng khen cho thành tích “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014”

05 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

  • Năm 2015: Tập thể phòng được Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen cho thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2014”. Được UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen cho “ Thành tích xuất sắc trong phong trào thị đua yêu nước 5 năm 1010-1014”

01 cá nhân được UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen cho “ Thành tích xuất sắc trong phong trào thị đua yêu nước 5 năm 1010-1014”

04 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

  • Ngoài những thành tích trên Tập thể phòng còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, hội thao do các tổ chức Đoàn thể phát động chào mừng những ngày Lễ lớn trong năm nhử:

– Hội thao chào mừng ngày 26/3,30/4, 1/5, 20/11

– Hội thi cắm hoa nghệ thuật, Nấu ăn chào mừng ngày 8/3, 20/10

– Hiến máu nhân đạo do Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM phát động…….

Video Clip Trường Học

Các Thông Báo Mới Nhất

Tuyển giáo viên dạy Lái xe

THÔNG BÁO (Tuyển giáo viên dạy Lái xe)  Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển dụng giáo...

xem chi tiết >>

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm học 2017-2018

  BỘ NÔNG NGHIỆP& PTNT TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI & THỦY LỢI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

xem chi tiết >>

Kế hoạch tự đánh giá theo tiêu chí trường chất lượng cao, trung tâm xuất sắc năm 2016

Kế hoạch tự đánh giá trường chất lượng cao Bài viết liên quan : Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng: Động...

xem chi tiết >>

.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI ĐÓN TIẾP ĐOÀN DU HỌC SINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Ngày 16/6/2017, trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi đã tổ chức đón tiếp đoàn du học sinh nước Cộng...

xem chi tiết >>

Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI – TỔ CHỨC LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Ngày 11 tháng...

xem chi tiết >>

Thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018 Bài viết liên quan : Thông...

xem chi tiết >>

Video Clip Hoạt Động Của Trường