Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

    

Hiệu trưởng

TS. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Phó Hiệu trưởng

Ths. PHẠM VĂN HOÀI

Chủ tịch Hội đồng trường – Phó Hiệu trưởng

Ths. PHẠM DUY ĐÔNG

Morphogenesis organizes dividing and expanding cells into multicellular college homework tissues and organs

Thông Báo Mới Nhất

Nhằm phát huy tinh thần “tương thân tương ái” của nhà trường, được sự nhất trí của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, sáng ngày 04 tháng 1 năm 2023, tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi, BCH Đoàn trường phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch phát động triển khai phong

Video Clip Hoạt Động