Sáng ngày 18/3/2019 Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi phối hợp với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lế bế giảng và trao chứng chỉ cho sinh viên thuộc chương trình học bổng tiếng Anh Access (2016-2018) do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại […]


Read more: Bế giảng chương trình học bổng tiếng Anh Access (2016-2018) Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ

Chương trình Học bổng Tiếng Anh Access là một chương trình trao đổi toàn cầu do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, và chính thức được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009. Đây là chương trình thuộc một trong rất nhiều chương trình học bổng và giao lưu của Bộ Ngoại giao […]


Read more: Chương trình Học bổng Tiếng Anh Access

Ngày 02 tháng 12 năm 2016, tại Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi chính thức công bố và trao tặng 27 suất học bổng toàn phần 02 năm Chương trình […]


Read more: LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾNG ANH ACCESS