Ngày 23 tháng 3 năm 2024 tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đã tổ chức đánh giá năng lực kết thúc khoá đào tạo mô đun: “Chọn và xử lý đơn hàng” cho 18 sinh viên nghề Quản lý kho hàng. Buổi đánh giá được tổ chức theo tiêu chuẩn Aus4Skills, dưới […]


Read more: Đánh giá kết thúc mô đun Chọn và xử lý đơn hàng theo năng lực thực hiện (CBTA) trong khuôn khổ chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Chương trình Aus4Skills)

Ngày 28/09/2023, Đoàn học viên của chương trình Aus4Skills đã đến thăm và làm việc tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Đoàn học viên của Aus4Skills bao gồm Ông Dương Quốc Việt-Trưởng đoàn, ông Wayne Striplin-Phó đoàn; Bà Lou De Castro Myles-Giảng viên trưởng; Bà Bạch Lý Bảo Trân, Điều phối viên […]


Read more: Đoàn học viên của Aus4skills đến thăm và làm việc tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

Chuyến thăm và làm việc của đoàn chuyên gia Aus4Skill tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi Ngày 11/5/2019 đoàn chuyên gia Aus4Skill bao gồm bà Lou De Castro Myles – Trường Đại học Công nghệ Queensland – Australia và đại diện các trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường […]


Read more: Chuyến thăm và làm việc của đoàn chuyên gia Aus4Skill tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi