Kế hoạch tổ chức chuyến đi về nguồn tại Khu di tích lịch sử Rạch Gầm – Xoài Mút tỉnh Tiền Giang: Xem chi tiết kế hoạch: Kế hoạch


Read more: Kế hoạch tổ chức chuyến đi về nguồn tại Khu di tích lịch sử Rạch Gầm – Xoài Mút

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024.


Read more: Thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo về Cuộc thi thi mô hình, ý tưởng “Sáng tạo xanh” năm 2023. Chi tiết cuộc thi vui lòng xem tại đây: Thông báo


Read more: Cuộc thi mô hình, ý tưởng “Sáng tạo xanh” năm 2023

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi xây dựng kế hoạch phát động triển khai phong trào “Tết vì học sinh sinh viên nghèo vượt khó” Xuân Quý Mão 2023. Mọi chi tiết kế hoạch vui lòng xem tại đây: Kế hoạch


Read more: Kế hoạch tổ chức phong trào “Tết vì học sinh sinh viên nghèo vượt khó” Xuân Quý Mão 2023

Báo cáo Kết quả tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng 2022. Vui lòng xem tại đây


Read more: Báo cáo Kết quả tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng năm 2022

Trường CĐ Cơ giới và Thủy lợi thông báo danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 06/2021 Xem danh sách tại đây: Danh sách


Read more: Danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 06/2021

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo công nhận kết quả đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia tháng 5 năm 2021. Danh sách kết quả vui lòng xem tại đây: Kết quả


Read more: Thông báo công nhận kết quả đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia tháng 5 năm 2021

Trường CĐ Cơ giới và Thủy lợi thông báo danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 11/2020 Xem danh sách tại đây: Danh sách


Read more: Danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 05/2021