Đánh giá nội bộ cấp trường Hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

Đánh giá nội bộ cấp trường Hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường của Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi đã được công ty cổ phần chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 năm 2022.

Để nâng cao chất lượng nhà trường và là hoạt động đánh giá định kỳ, ngày 27/09/2023 Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đã tổ chức Đánh giá nội bộ cấp trường về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tham dự chương trình khai mạc có ông Nguyễn Văn Chương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm.

Toàn cảnh khai mạc đánh giá Nội bộ Nhà trường

 Phát biểu tại buổi khai mạc, TS. Nguyễn Văn Chương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của Hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 đang áp dụng tại trường; Đánh giá nội bộ là để kiểm tra, đánh giá, rà soát sự phù hợp của Hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường của nhà trường với các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015; các quy định, quy trình do nhà trường thiết lập; Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý hành chính, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; phát hiện, xử lý kịp thời những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng hệ thống để khắc phục, cải tiến.

Thay mặt đoàn đánh giá, ông Phạm Duy Đông – Phó Hiệu trưởng nhà trường, phó Trưởng ban ISO cam kết đoàn đánh giá sẽ thực hiện đánh giá trung thực, khách quan để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cần khắc phục, cải tiến của các đơn vị; từ đó nâng cao chất lượng của nhà trường.

Sau buổi họp khai mạc, đoàn đánh giá chia thành 02 nhóm và thực hiện đánh giá tất cả các đơn vị từ 8h00 đến 16h30 ngày 27/09/2023; tiến hành nhiều nội dung cần thiết như: Phỏng vấn trực tiếp, tìm hiểu minh chứng, kiểm tra phòng/xưởng… để đánh giá việc áp dụng, thực hiện ISO của các đơn vị trong trường.

Kết thúc đánh giá, Ban ISO sẽ tổng hợp, báo cáo tổng kết trong buổi họp xem xét của lãnh đạo để đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại – nguyên nhân và hành động khắc phục trong thời gian tới.

Một số hình ảnh đánh giá tại các đơn vị

Đánh giá phòng/khoa

Đánh giá Hệ thống xử lý nước thải

Đánh giá xưởng thực hành và phỏng vấn giáo viên, học sinh

VCMI

Video Clip Hoạt Động