Dự án Lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững ở Việt Nam

Dự án Lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững ở Việt Nam

Dự án Lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững ở Việt Nam (Integration of gender equality in decent work legislation and policies in Viet Nam) là sáng kiến hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MOLISA) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha (AECID) thực hiện từ năm 2012 đến 2016, được hình thành trên cơ sở hợp tác song phương giữa hai Chính phủ Việt Nam và Tây Ban Nha.

Dự án nhằm mục tiêu lồng ghép bình đẳng giới và việc làm bền vững trong xây dựng và thực thi luật pháp và chính sách về lao động và xã hội góp phần thực hiện các ưu tiên chiến lược trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam đến năm 2020 và thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia trong lĩnh vực lao động và xã hội. Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) được lựa chọn là một trong các đơn vị thụ hưởng một phần của Dự án nói trên, theo đó, Nhà trường đã mở lớp đào tạo nghề may cho nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giúp họ có kiến thức và kỹ năng về nghề nghiệp đã chọn học, từ đó, tăng thêm cơ hội tìm kiếm và tự tạo việc làm, xóa bỏ tâm lý tự ti trong tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Lãnh đạo GDVT, AECID và VCMI chụp hình lưu niệm cùng các học viên lớp May công nghiệp

Ngay sau khi tốt nghiệp, các em HV đã có việc làm tại các doanh nghiệp may công nghiệp trong và ngoài nước, tạo dựng được cuộc sống ổn định và phát huy tốt hiệu quả nghề nghiệp do dự án mang lại.

Students are always related service welcome to pitch stories

Video Clip Hoạt Động