Hội thảo triển khai nhân rộng mô đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” tại TP. HCM.

Hội thảo triển khai nhân rộng mô đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” tại TP. HCM.

Trong hai ngày 17 và 18/10/2019 vừa qua, 03 cán bộ nhân rộng của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) đã thực hiện chuyển giao mô đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” cho 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc, tại  TP.HCM.

Cô Đinh Thị Nguyệt – Cán bộ nhân rộng trường VCMI giới thiệu mô đun Cơ bản về  ““Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả”

Thầy Dương Cảnh Toàn – Cán bộ nhân rộng trường VCMI giới thiệu phương pháp giảng dạy A,B,C

 

Thầy Bùi Ngọc Châu – Cán bộ nhân rộng trường VCMI hướng dẫn phương pháp đánh giá kết thúc mô đun

 Trong hội thảo 25 thầy/cô tới từ 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã cùng nhau trao đổi và trải nghiệm các phương pháp giảng dạy của mô đun.

Kết thúc hội thảo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia tập huấn đánh giá rất cao về nội dung, phương pháp giảng dạy cũng như tính ứng dụng của mô đun, các trường sẽ có kế hoạch triển khai mô đun này vào trong chương trình đào tạo của mình.

Một số hình ảnh hội thảo

 

Video Clip Hoạt Động