Khai giảng lớp bồi dưỡng Quản lý cơ sở Giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ quản lý tỉnh Đồng Nai năm 2020

Khai giảng lớp bồi dưỡng Quản lý cơ sở Giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ quản lý tỉnh Đồng Nai năm 2020

Ngày 16/9/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối hợp với trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý cơ sở Quản lý GDNN cho đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở GDNN tỉnh Đồng Nai.

Về dự lễ khai giảng có đồng chí Trần Quốc Huy- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, ông Phạm Văn Cộng – Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chương – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi và gần 100 học viên là cán bộ quản lý lãnh đạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phòng Giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai, ngoài ra còn có một số cán bộ quản lý lãnh đạo của phòng Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Thuận cũng tham gia lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Trần Quốc Huy – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý của cán bộ quản lý của các trường cao đẳng, trung cấp. Khóa đào tạo cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ trang bị và bổ sung những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với tiêu chí chất lượng đặt lên hàng đầu. Khóa đào tạo có ý nghĩa thiết thực trong công tác quản lý của mỗi cơ sở đào tạo của chúng ta hiện nay, qua đó giúp cho các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Video Clip Hoạt Động