Tham dự cuộc thi ảnh “Trường xanh”

Tham dự cuộc thi ảnh “Trường xanh”

Với mục đích quảng bá và đẩy mạnh các hoạt động Xanh hóa Giáo dục nghề nghiệp, Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới đào tạo nghề Việt-Nam” tổ chức cuộc thi ảnh về các hoạt động xanh hóa đã được thực hiện tại các cơ sở GDNN cho 17 trường là đối tác của GIZ và KOICA.

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tham gia dự thi với 02 bức Ảnh về các hoạt động Xanh hóa đã được thực hiện tại Trường.

Ảnh dự thi 1: Một giờ học mô đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

Ảnh dự thi 2: “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn” thể hiện nét đẹp văn hóa xanh của các bạn học sinh – sinh viên trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi.

Sau hơn một tuần công bố Ảnh dự thi của các trường trên trang Facebook TVET Việt Nam. Ngày 08/10/2019 chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới đào tạo nghề Việt-Nam”, tổ chức GIZ công bố kết quả cuộc thi Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đã đạt giải Nhất với bức ảnh “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn” thể hiện nét đẹp văn hóa xanh của các bạn học sinh – sinh viên trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi.

Ảnh đạt giải Nhất của cuộc thi

Video Clip Hoạt Động