Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Sáng 11/4/2021, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trảng Bom tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đào Xuân Hồng, Huyện ủy viên, phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trảng Bom đồng thời là báo cáo viên; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu; các đồng chí là trưởng phó các đơn vị và toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương -Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên là các đồng chí Đào Xuân Hồng, Huyện ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trảng Bom báo cáo chuyên đề: Những điểm mới và điểm nhấn nổi bật trong các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đồng thời thông qua tình hình kinh tế chính trị của huyện Trảng Bom và của tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo viên: Đ/c Đào Xuân Hồng, HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trảng Bom

 Buổi học tập với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

 

Video Clip Hoạt Động