(Tiếng Việt) Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thông Báo Mới Nhất

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Bài viết liên quan : (Tiếng Việt) Kế hoạch tổ chức phong trào “Tết vì học sinh sinh viên nghèo vượt khó” Xuân Quý Mão 2023 (Tiếng Việt) Hội nghị tư vấn tuyển dụng học sinh sinh viên năm 2019 – Bắc thêm những nhịp cầu kết

Video Clip