V/v tham gia cuộc thi “Giải thưởng sản phẩm truyền thông Khoa học và Công nghệ Đồng Nai năm 2021” và cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2021

Video Clip Hoạt Động