Album – Hình Ảnh

Album – Hình Ảnh

Hoạt động kiểm định trường chất lượng cao năm 2017

DSC05558-FILEminimizer DSC05559-FILEminimizer DSC05561-FILEminimizer DSC05563-FILEminimizer DSC05567-FILEminimizer DSC05572-FILEminimizer DSC05574-FILEminimizer DSC05577-FILEminimizer DSC05580-FILEminimizer DSC05583-FILEminimizer DSC05585-FILEminimizer DSC05589-FILEminimizer DSC05591-FILEminimizer DSC05594-FILEminimizer DSC05596-FILEminimizer DSC05600-FILEminimizer DSC05607-FILEminimizer DSC05609-FILEminimizer DSC05611-FILEminimizer DSC05612-FILEminimizer DSC05618-FILEminimizer DSC05622-FILEminimizer DSC05626-FILEminimizer DSC05627-FILEminimizer DSC05632-FILEminimizer DSC05633-FILEminimizer DSC05637-FILEminimizer DSC05639-FILEminimizer DSC05644-FILEminimizer DSC05649-FILEminimizer DSC05651-FILEminimizer DSC05655-FILEminimizer DSC05656-FILEminimizer DSC05658-FILEminimizer DSC05659-FILEminimizer DSC05666-FILEminimizer DSC05668-FILEminimizer DSC05669-FILEminimizer DSC05676-FILEminimizer DSC05681-FILEminimizer DSC05683-FILEminimizer DSC05686-FILEminimizer DSC05687-FILEminimizer DSC05688-FILEminimizer DSC05700-FILEminimizer DSC05705-FILEminimizer DSC05708-FILEminimizer DSC05714-FILEminimizer DSC05719-FILEminimizer DSC05724-FILEminimizer DSC05727-FILEminimizer DSC05728-FILEminimizer

HỘI THI THIẾT BỊ TỰ LÀM NĂM 2016

IMG_4364-FILEminimizer IMG_4408-FILEminimizer IMG_4406-FILEminimizer IMG_4353 IMG_4411-FILEminimizer IMG_4415-FILEminimizer IMG_4403-FILEminimizer IMG_4400-FILEminimizer IMG_4385-FILEminimizer IMG_4374-FILEminimizer tap-the-khoa

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2017  

DSC05792-scaled DSC05795-scaled DSC05857-scaled DSC05859-scaled DSC05863-scaled DSC05877-scaled DSC05885-scaled DSC05893-scaled DSC05901-scaled DSC05913-scaled DSC05914-scaled

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO HÈ 2015

DSC06410-FILEminimizer DSC06420-FILEminimizer DSC06432-FILEminimizer

Đoàn JICA tham quan và làm việc tại trường

DSC02352-FILEminimizer DSC02351-FILEminimizer DSC02344-FILEminimizer DSC02345-FILEminimizer DSC02346-FILEminimizer DSC02347-FILEminimizer DSC02348-FILEminimizer DSC02350-FILEminimizer DSC02343-FILEminimizer DSC02341-FILEminimizer DSC02339-FILEminimizer DSC02338-FILEminimizer DSC02337-FILEminimizer DSC02335-FILEminimizer DSC02334-FILEminimizer DSC02333-FILEminimizer DSC02332-FILEminimizer DSC02331-FILEminimizer DSC02330-FILEminimizer DSC02329-FILEminimizer

Video Clip