Hoạt động đào tạo Mô đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên” tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi.

Hoạt động đào tạo Mô đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên” tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi.

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Tổng cục GDNN phát triển ý tưởng về “Xanh hoá hệ thống GDNN nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của nền kinh tế xanh”, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi đã xây dựng và triển khai giảng dạy thành công Mô đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên”.

Mô đun “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, làm tiền đề cho việc sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, năng lượng; quản lý rác thải và chất độc hại đúng cách. Đồng thời nâng cao nhận thức của sinh viên trong vấn đề bảo vệ môi trường, hình thành lối sống xanh trong học tập, sinh hoạt và hoạt động nghề nghiệp sau này của các em.

Từ năm 2019 đến nay, Mô đun “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên là một môn học cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo của tất cả các nghề tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi. Thông qua nội dung các bài học, sinh viên sẽ được tìm hiểu, tiếp thu: Các khái niệm cơ bản về tài nguyên, năng lượng, chất thải, chất độc hại; Ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng tài nguyên, năng lượng không đúng cách đến môi trường sống của con người, đến các thế hệ tương lai và sự phát triển bền vững sau này; Tác động của lối sống sinh hoạt không lành mạnh của con người đến môi trường; đặc biệt là việc quản lý không đúng cách chất thải, chất độc hại trong đời sống và sinh hoạt. Từ đó, tuyên truyền, lan tỏa những hành động tích cực nhằm xây dựng lối sống xanh trong xã hội.

Để mang đến cho HSSV những bài học thú vị và hiệu quả, các giảng viên của VCMI đã lựa chọn các phương pháp dạy học tích cực như: trao đổi, thảo luận, làm việc nhóm, thực hành trải nghiệm .v.v.

HSSV thảo luận trong giờ học “Mô đun xanh” tại VCMI

Trong đó, hoạt động khảo sát thực tế và làm bài tập dự án kiến tạo được coi là điểm nhấn trong chương trình giảng dạy Mô đun “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên tại VCMI. Sinh viên được chia thành các nhóm nhỏ và thực hiện khảo sát trực tiếp tại các đơn vị trong trường theo các chủ đề tự chọn như: chủ đề về quản lý chất thải; chủ đề về quản lý và sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả; chủ đề quản lý hoá chất; việc sử dụng điện, nước, giấy trong văn phòng làm việc .v.v.. Mỗi nhóm sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên: phỏng vấn, chụp hình, ghi chép, thảo luận để hoàn thành bài tập khảo sát và trình bày báo cáo, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và tồn tại cần khắc phục tại đơn vị được khảo sát. Bên cạnh đó, bài tập dự án kiến tạo là việc thực hiện các ý tưởng của sinh viên trong học nghề, gắn với thực hành kỹ năng nghề chuyên môn, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội trong vấn đề bảo vệ môi trường.

HSSV phỏng vấn giáo viên và khảo sát xưởng thực hành

Với cách tiếp cận này, sinh viên VCMI được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng mềm, được trang bị những kiến thức cốt lõi về bảo vệ môi trường. Không gian học tập khang trang, xanh – sạch – đẹp tại VCMI chính là một minh chứng cho thành công của Mô đun “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên. Mỗi sinh viên là nhân tố lan toả, tuyên truyền đến bạn bè, gia đình và xã hội tinh thần bảo vệ môi trường, lối sống xanh bền vững cùng những hành động thiết thực.

Buổi học vui vẻ với các sản phẩm tái chế của HSSV

Để chuyển từ nhận thức sang hành động, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa về môi trường cho cán bộ, giáo viên và HSSV tham gia thực hiện như: Chiến dịch “Lối sống xanh”, “Giảm thiểu rác thải nhựa”, “Ngày thứ 6 xanh” hay thực hiện dự án “Kiểm toán rác thải”, “phân loại rác thải tại nguồn”.v.v. Các hoạt động này được cán bộ, giảng viên, HSSV nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. VCMI đang tích cực hướng tới một môi trường đào tạo nghề đảm bảo “xanh” và tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường ./.

 MỘT SỐ CHIẾN DỊCH VCMI ĐÃ PHÁT ĐỘNG ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Video Clip Hoạt Động