Tài Liệu Nội Bộ

Tài Liệu Nội Bộ

Download
(Tiếng Việt) HƯỚNG DẪN LÀM HỐ SƠ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG
 1 file(s)  269 downloads
Download
(Tiếng Việt) SYLL_CGTL
 1 file(s)  121 downloads
Download
KH THANH KIEM TRA QC GIANG DAY HKI 2019-2020
 1 file(s)  50 downloads
Download
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2019
 1 file(s)  35 downloads
Download
KH TU DANH GIA CHAT LUONG GDNN NAM 2019
 1 file(s)  22 downloads
Download
Kế hoạch dự giờ kiểm tra quy chế giảng dạy học kỳ II 2018.2019
 1 file(s)  11 downloads
Download
Kế hoạch dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và kiểm tra quy chế giảng dạy học kỳ 1 2018.2019
 1 file(s)  12 downloads
Download
Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2018
 1 file(s)  16 downloads
Download
Kế hoạch Thực hiện tự đánh giá CLGDNN năm 2018
 1 file(s)  4 downloads
Download
QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá CLCSGDNN 2018
 1 file(s)  3 downloads
Download
Báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định CLDN năm 2017
 1 file(s)  8 downloads
Download
Kế hoạch Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017
 1 file(s)  2 downloads
Download
(Tiếng Việt) BC tình hình thực hiện tự kiểm định CLDN năm 2017
 1 file(s)  6 downloads
Download
(Tiếng Việt) Nghị định 86-2015 Cơ chế miễn giảm học phí
 1 file(s)  118 downloads
Download
(Tiếng Việt) QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá CLCSGDNN 2018
 1 file(s)  6 downloads
Download
(Tiếng Việt) Quy chế công tác học sinh thông tư 17-2017-TT-BLĐTBXH.
 1 file(s)  15 downloads
Download
(Tiếng Việt) Quyết định_53_2015_Học bổng nội trú QĐ-TTg
 1 file(s)  3 downloads
Download
Quy chế công tác sinh viên trường nghề
 1 file(s)  52 downloads
Download
Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
 1 file(s)  56 downloads
Download
Đơn xin chuyển trường
 1 file(s)  25 downloads
Download

    Video Clip