Tài Liệu Nội Bộ

Tài Liệu Nội Bộ

Download
KH THANH KIEM TRA QC GIANG DAY HKI 2019-2020
 1 file(s)  0 download
Download
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2019
 1 file(s)  0 download
Download
KH TU DANH GIA CHAT LUONG GDNN NAM 2019
 1 file(s)  0 download
Download
Kế hoạch dự giờ kiểm tra quy chế giảng dạy học kỳ II 2018.2019
 1 file(s)  0 download
Download
Kế hoạch dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và kiểm tra quy chế giảng dạy học kỳ 1 2018.2019
 1 file(s)  0 download
Download
Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2018
 1 file(s)  0 download
Download
Kế hoạch Thực hiện tự đánh giá CLGDNN năm 2018
 1 file(s)  0 download
Download
QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá CLCSGDNN 2018
 1 file(s)  0 download
Download
Báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định CLDN năm 2017
 1 file(s)  0 download
Download
Kế hoạch Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017
 1 file(s)  0 download
Download
(Tiếng Việt) BC tình hình thực hiện tự kiểm định CLDN năm 2017
 1 file(s)  0 download
Download
(Tiếng Việt) Nghị định 86-2015 Cơ chế miễn giảm học phí
 1 file(s)  36 downloads
Download
(Tiếng Việt) QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá CLCSGDNN 2018
 1 file(s)  0 download
Download
(Tiếng Việt) Quy chế công tác học sinh thông tư 17-2017-TT-BLĐTBXH.
 1 file(s)  10 downloads
Download
(Tiếng Việt) Quyết định_53_2015_Học bổng nội trú QĐ-TTg
 1 file(s)  2 downloads
Download
(Tiếng Việt) Phiếu đăng ký tuyển sinh
 1 file(s)  195 downloads
Download
(Tiếng Việt) Sơ yếu lý lịch đăng ký học nghề
 1 file(s)  127 downloads
Download
(Tiếng Việt) Hướng dẫn hồ sơ xét tuyển
 1 file(s)  188 downloads
Download
Quy chế công tác sinh viên trường nghề
 1 file(s)  41 downloads
Download
Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
 1 file(s)  34 downloads
Download

    Latest Announcement

    Admission announcement for the school year 2019-2020 Bài viết liên quan : (Tiếng Việt) Hội nghị tư vấn tuyển dụng học sinh sinh viên năm 2019 – Bắc thêm những nhịp cầu kết nối doanh nghiệp với sinh viên (Tiếng Việt) Khai giảng chương trình tiếng Anh nâng cao giai đoạn 2018-2020 Summing up Emulation

    Video Clip