(Tiếng Việt) “Chúng tôi cam kết nhân rộng những kết quả đã đạt được tới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ở Đồng Nai”, bà Phạm Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Latest Announcement

Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Bài viết liên quan : The 38th Anniversary Ceremony of Vietnamese Teachers’ Day (November 20, 1982 – November 20, 2020) and the New School Year Opening Ceremony for the period of 2020-2021 “Celebration of 37th Vietnam Teachers’ Day (20/11/1982 – 20/11/2019) and New School Year Opening 2019-2020”

Video Clip