(Tiếng Việt) Tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh con đoàn viên công đoàn đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023

Video Clip