Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

Thực hiện công văn số 1318/LĐTBXH-GDNN ngày 17/4/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và phổ biến cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên thông qua các buổi họp giao ban; họp các chi bộ; họp phòng, khoa và thông qua các buổi chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần. Kết hợp với công tác tuyên truyền Nhà trường đã ban hành kế hoạch số 268/KH-CGTL ngày 09/5/2020 về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”.

Cuộc thi diễn ra trong 5 đợt:

Đợt 1: Từ 01/5/2020 đến 31/5/2020

Đợt 2: Từ 01/6/2020 đến 30/6/2020

Đợt 3: Từ 01/7/2020 đến 31/7/2020

Đợt 4: Từ 01/8/2020 đến 31/8/2020

Đợt 5: Từ 01/9/2020 đến 18/10/2020

Thông qua cuộc thi giúp cho cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên trong toàn trường có dịp tìm hiểu và cập nhật những quy định mới của pháp luật, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh tổ chức cuộc thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Clip Hoạt Động