Tin Tức - Sự Kiện Mới Nhất

Tổng kết Thi đua khen thưởng  Khối các trường Cao đẳng  thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm học 2018 – 2019

Tổng kết Thi đua khen thưởng Khối các trường Cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm học 2018 – 2019

Sáng ngày 10/8/2019, tại Thành phố Vũng Tàu, Khối Thi đua các trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết Thi đua khen thưởng năm học 2018-2019. Thực hiện theo kế hoạch số 4393/BNN – TCCB ngày 25/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát...

xem chi tiết >>