Video Clip Hoạt Động

Tin Tức - Sự Kiện Mới Nhất

Tổ chức kỳ đánh giá thí điểm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

Tổ chức kỳ đánh giá thí điểm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

Nhằm tăng cường công tác đánh giá, cấp chứng chỉ công nhận cấp độ Kỹ năng nghề quốc gia (KNNQG) của nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp theo khung trình độ Kỹ năng nghề quốc gia. Sáng 27/11/2020 Trung tâm Đánh giá kỹ năng...

xem chi tiết >>