Thông Báo Mới Nhất

Ngày 17/11/2022, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi tổ chức triển khai đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 14001:2015. Đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và

Video Clip Hoạt Động

Tin Tức - Sự Kiện Mới Nhất

Đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 14001:2015

Ngày 17/11/2022, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi tổ chức triển khai đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 14001:2015. Đánh giá cấp chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và...

xem chi tiết >>