Video Clip Hoạt Động

Tin Tức - Sự Kiện Mới Nhất

Tập huấn kiến thức về chuyển đổi xanh năm 2024 cho cán bộ, giáo viên nhà trường

Trong 02 ngày 29, 30 tháng 6 năm 2024, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư SDP đã tổ chức Hội nghị tập huấn về “Chuyển đổi Xanh” cho toàn thể hơn 200 học viên là cán bộ quản lý, giảng viên nhà...

xem chi tiết >>