Album – Hình Ảnh

Album – Hình Ảnh

Hoạt động kiểm định trường chất lượng cao năm 2017

DSC05558-FILEminimizer DSC05559-FILEminimizer DSC05561-FILEminimizer DSC05563-FILEminimizer DSC05567-FILEminimizer DSC05572-FILEminimizer DSC05574-FILEminimizer DSC05577-FILEminimizer DSC05580-FILEminimizer DSC05583-FILEminimizer DSC05585-FILEminimizer DSC05589-FILEminimizer DSC05591-FILEminimizer DSC05594-FILEminimizer DSC05596-FILEminimizer DSC05600-FILEminimizer DSC05607-FILEminimizer DSC05609-FILEminimizer DSC05611-FILEminimizer DSC05612-FILEminimizer DSC05618-FILEminimizer DSC05622-FILEminimizer DSC05626-FILEminimizer DSC05627-FILEminimizer DSC05632-FILEminimizer DSC05633-FILEminimizer DSC05637-FILEminimizer DSC05639-FILEminimizer DSC05644-FILEminimizer DSC05649-FILEminimizer DSC05651-FILEminimizer DSC05655-FILEminimizer DSC05656-FILEminimizer DSC05658-FILEminimizer DSC05659-FILEminimizer DSC05666-FILEminimizer DSC05668-FILEminimizer DSC05669-FILEminimizer DSC05676-FILEminimizer DSC05681-FILEminimizer DSC05683-FILEminimizer DSC05686-FILEminimizer DSC05687-FILEminimizer DSC05688-FILEminimizer DSC05700-FILEminimizer DSC05705-FILEminimizer DSC05708-FILEminimizer DSC05714-FILEminimizer DSC05719-FILEminimizer DSC05724-FILEminimizer DSC05727-FILEminimizer DSC05728-FILEminimizer

HỘI THI THIẾT BỊ TỰ LÀM NĂM 2016

DSC00070-FILEminimizer DSC00369-FILEminimizer DSC00316-FILEminimizer DSC00306-FILEminimizer DSC00302-FILEminimizer DSC00271-FILEminimizer DSC00268-FILEminimizer DSC00256-FILEminimizer DSC00246-FILEminimizer DSC00229-FILEminimizer DSC00220-FILEminimizer DSC00179-FILEminimizer DSC00173-FILEminimizer DSC00158-FILEminimizer DSC00148-FILEminimizer DSC00144-FILEminimizer DSC00138-FILEminimizer DSC00136-FILEminimizer DSC00134-FILEminimizer DSC00126-FILEminimizer DSC00121-FILEminimizer DSC00119-FILEminimizer DSC00103-FILEminimizer DSC00084-FILEminimizer DSC00080-FILEminimizer

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2017  

IMG_4364-FILEminimizer IMG_4408-FILEminimizer IMG_4406-FILEminimizer IMG_4353 IMG_4411-FILEminimizer IMG_4415-FILEminimizer IMG_4403-FILEminimizer IMG_4400-FILEminimizer IMG_4385-FILEminimizer IMG_4374-FILEminimizer tap-the-khoa

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO HÈ 2015

DSC06410-FILEminimizer DSC06420-FILEminimizer DSC06432-FILEminimizer

Đoàn JICA tham quan và làm việc tại trường

DSC02352-FILEminimizer DSC02351-FILEminimizer DSC02344-FILEminimizer DSC02345-FILEminimizer DSC02346-FILEminimizer DSC02347-FILEminimizer DSC02348-FILEminimizer DSC02350-FILEminimizer DSC02343-FILEminimizer DSC02341-FILEminimizer DSC02339-FILEminimizer DSC02338-FILEminimizer DSC02337-FILEminimizer DSC02335-FILEminimizer DSC02334-FILEminimizer DSC02333-FILEminimizer DSC02332-FILEminimizer DSC02331-FILEminimizer DSC02330-FILEminimizer DSC02329-FILEminimizer

Thông Báo Mới Nhất

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo về việc đấu thầu nhà giữ xe. Mọi thông tin chi tiết xem tại đây Bài viết liên quan : Thông báo tuyển nhân sự Công đoàn trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tổ chức buổi tọa đàm nhân ngày quốc tế phụ

Video Clip Hoạt Động