Tin Tức Hoạt Động

Chuyến thăm và làm việc của đoàn chuyên gia Aus4Skill tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

Chuyến thăm và làm việc của đoàn chuyên gia Aus4Skill tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

Chuyến thăm và làm việc của đoàn chuyên gia Aus4Skill tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi Ngày 11/5/2019 đoàn chuyên gia Aus4Skill bao gồm bà Lou De Castro Myles – Trường Đại học Công nghệ Queensland – Australia và đại diện các trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường...

xem chi tiết >>

Các Thông Báo Mới Nhất

Thông báo công nhận kết quả đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia tháng 11 năm 2020

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo công nhận kết quả đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia tháng...

xem chi tiết >>

Danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 11/2020

Trường CĐ Cơ giới và Thủy lợi thông báo danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 11/2020...

xem chi tiết >>

Tuyển dụng vị trí cán bộ hợp tác doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển dụng vị trí cán bộ hợp tác doanh nghiệp. Mọi chi...

xem chi tiết >>

Báo cáo kiểm định năm 2020

Trường CĐ Cơ giới và Thủy lợi báo cáo kiểm định năm 2020. Vui lòng xem chi tiết: tại đây Bài viết...

xem chi tiết >>

Thông báo công nhận kết quả đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia tháng 09 năm 2020

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo công nhận kết quả đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia tháng...

xem chi tiết >>