Tin Tức Hoạt Động

Chuyến thăm và làm việc của đoàn chuyên gia Aus4Skill tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

Chuyến thăm và làm việc của đoàn chuyên gia Aus4Skill tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi

Chuyến thăm và làm việc của đoàn chuyên gia Aus4Skill tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi Ngày 11/5/2019 đoàn chuyên gia Aus4Skill bao gồm bà Lou De Castro Myles – Trường Đại học Công nghệ Queensland – Australia và đại diện các trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường...

xem chi tiết >>

Các Thông Báo Mới Nhất

Danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 06/2021

Trường CĐ Cơ giới và Thủy lợi thông báo danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 06/2021...

xem chi tiết >>

Thông báo công nhận kết quả đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia tháng 5 năm 2021

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo công nhận kết quả đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia tháng...

xem chi tiết >>

Danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 05/2021

Trường CĐ Cơ giới và Thủy lợi thông báo danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 11/2020...

xem chi tiết >>

Thông báo về việc tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia tháng 5 năm 2021

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo về việc tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng...

xem chi tiết >>