Sứ mạng – Tầm nhìn

Sứ mạng – Tầm nhìn

   Sứ mạng

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có năng lực đào tạo chất lượng cao đa ngành, đa cấp trình độ, mô hình đào tạo nghề xanh, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, tiếp cận trình độ đào tạo các nước ASEAN-4, các nước phát triển nhóm G20. Thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ kỹ thuật trong giảng dạy và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và vùng Đông Nam Bộ; vận hành hệ thống quản trị hiện đại, thúc đẩy phát triển nâng cao năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả.

    Tầm nhìn

Giai đoạn 2021-2025, trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, đào tạo đa ngành, đa cấp trình độ chất lượng cao; đa dạng các loại hình đào tạo. Là nơi gắn kết nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và thích ứng với thị trường lao động. Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực trọng điểm về cơ khí, điện-điện tử, cơ giới; phát triển lĩnh vực tái tạo năng lượng và xanh hóa đào tạo

Giai đoạn 2026-2030, tiếp cận các chuẩn quốc tế, phấn đấu xây dựng Trường đến năm 2030 trở thành “Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao”, có uy tín trong nước, khu vực ASEAN và các nước trong nhóm G20. Giữ vững thương hiệu, mở rộng quan hệ hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với các trường trong cả nước, khu vực ASEAN và thế giới.

Video Clip Hoạt Động