Sứ mạng – Tầm nhìn

Sứ mạng – Tầm nhìn

   Sứ mạng

Trường là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo chất lượng và uy tín đối với xã hội, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ, kinh tế, kỹ thuật nông nghiệp và các ngành nghề khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, có đủ năng lực để hội nhập khu vực và quốc tế góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    Tầm nhìn

Phấn đấu xây dựng trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đến năm 2022 trở thành “Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao”, có uy tín trong nước và khu vực ASEAN. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa cấp đa ngành; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, trong đó đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Cơ khí, Điện – điện tử, Cơ giới làm trọng điểm; phát triển lĩnh vực tái tạo năng lượng trong đào tạo xanh. Là nơi gắn kết giữa nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đào tạo lao động cho doanh nghiệp và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Đồng Nai, miền Đông Nam Bộ và cả nước nói chung.

Giữ vững thương hiệu, mở rộng quan hệ hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với các trường trong cả nước và khu vực ASEAN.

Seine kurzen beine knnen mit dem tempo des esels beste-spionageapps.com/ kaum mithalten

Thông Báo Mới Nhất

Nhằm phát huy tinh thần “tương thân tương ái” của nhà trường, được sự nhất trí của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, sáng ngày 04 tháng 1 năm 2023, tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi, BCH Đoàn trường phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch phát động triển khai phong

Video Clip Hoạt Động