Tin Tức Hoạt Động

Dự án Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam của JICA

Dự án Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam của JICA

Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ từ lâu đời với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, truyền thống, giá trị nhân văn. Đến nay, đã hơn 45 năm thiết lập quan hệ hợp tác , Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác...

xem chi tiết >>

Các Thông Báo Mới Nhất

Danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 06/2021

Trường CĐ Cơ giới và Thủy lợi thông báo danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 06/2021...

xem chi tiết >>

Thông báo công nhận kết quả đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia tháng 5 năm 2021

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo công nhận kết quả đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia tháng...

xem chi tiết >>

Danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 05/2021

Trường CĐ Cơ giới và Thủy lợi thông báo danh sách tham gia đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia tháng 11/2020...

xem chi tiết >>

Thông báo về việc tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia tháng 5 năm 2021

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo về việc tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng...

xem chi tiết >>