Tin Tức Hoạt Động

Dự án phát triển trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) thành Trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề Xanh

Dự án phát triển trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) thành Trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề Xanh

Trong khuôn khổ của hoạt động Hợp tác Phát triển Việt Nam – CHLB Đức về Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam, Chính phủ CHLB Đức đã và đang hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong đổi mới giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu tổng thể của hợp tác phát triển Việt Nam...

xem chi tiết >>

Các Thông Báo Mới Nhất

Tổ chức đấu thầu khai thác dịch vụ Căn tin

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo tổ chức đấu thầu Căn tin. Mọi thông tin chi tiết xem...

xem chi tiết >>

Thông báo tuyển sinh năm học 2019 – 2020

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 Bài viết liên quan : LỄ KHAI...

xem chi tiết >>