Đảng bộ

Đảng bộ

Bí thư Đảng ủy

Đ/c: Nguyễn Văn Chương

Phó Bí thư Đảng ủy

Đ/c: Lê Thị Đạo

 

Đảng ủy viên

Đ/c: Lê Minh Nguyệt

Đảng ủy viên

Đ/c: Phạm Duy Đông

Đảng ủy viên

Đ/c: Phạm Văn Hoài

 

Đảng ủy viên

Đ/c: Phạm Ngọc Tuyển

Đảng ủy viên

Đ/c: Đinh Thị Nguyệt

 

Video Clip Hoạt Động