Công đoàn

Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn: Đ/c. Lê Minh Nguyệt
Phó chủ tịch Công đoàn: Đ/c. Phạm Ngọc Tuyển

There is a limit on https://pro-academic-writers.com/ the police power of the states

Thông Báo Mới Nhất

Phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng, đưa việc trồng cây xanh thực sự trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong mỗi tổ chức đơn vị và cá nhân. Hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tháng công nhân, tháng

Video Clip Hoạt Động