Công đoàn

Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn: Đ/c. Phạm Duy Đông

 

Email: duydong04@gmail.com

Phó chủ tịch Công đoàn: Đ/c. Lê Thị Đạo

 

Email: ledaocg@gmail.com

There is a limit on https://pro-academic-writers.com/ the police power of the states

Thông Báo Mới Nhất

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 Bài viết liên quan : Hội nghị tư vấn tuyển dụng học sinh sinh viên năm 2019 – Bắc thêm những nhịp cầu kết nối doanh nghiệp với sinh viên Khai giảng chương trình tiếng Anh nâng cao giai đoạn

Video Clip Hoạt Động