Công đoàn

Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn: Đ/c. Phạm Duy Đông

 

Email: duydong04@gmail.com

Phó chủ tịch Công đoàn: Đ/c. Lê Thị Đạo

 

Email: ledaocg@gmail.com

There is a limit on https://pro-academic-writers.com/ the police power of the states

Thông Báo Mới Nhất

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 Bài viết liên quan : LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾNG ANH ACCESS Chương trình Học bổng Tiếng Anh Access Sinh viên trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tham gia Hội thi tay nghề Bộ Nông

Video Clip Hoạt Động