Công đoàn

Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn: Đ/c. Phạm Duy Đông

 

Email: duydong04@gmail.com

Phó chủ tịch Công đoàn: Đ/c. Lê Thị Đạo

 

Email: ledaocg@gmail.com

There is a limit on https://pro-academic-writers.com/ the police power of the states

Thông Báo Mới Nhất

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi thông báo về việc đấu thầu nhà giữ xe. Mọi thông tin chi tiết xem tại đây Bài viết liên quan : Thông báo tuyển nhân sự Công đoàn trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tổ chức buổi tọa đàm nhân ngày quốc tế phụ

Video Clip Hoạt Động