Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Bí thư đoàn thanh niên: Đ/c. Phạm Ngọc Tuyển

Email: [email protected]

Phó Bí thư đoàn thanh niên: Đ/c. Nguyễn Tuấn Vũ

Email: [email protected]

Phó Bí thư đoàn thanh niên: Đ/c. Lê Duy Đông

Email: [email protected]

I wanted to be in a classroom with people who valued academics write my paper from midnightpapers.com and good debate, but whose backgrounds differed from my own

Video Clip Hoạt Động