Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Bí thư đoàn thanh niên: Đ/c. Trần Thị Quỳnh

Email: binhyenquynh@gmail.com

Phó Bí thư đoàn thanh niên: Đ/c. Phạm Hoàng Khải

Email: phamhoangkhai0902@gmail.com

Phó Bí thư đoàn thanh niên: Đ/c. Lê Duy Đông

Email: duydongk46d6@gmail.com

I wanted to be in a classroom with people who valued academics write my paper from midnightpapers.com and good debate, but whose backgrounds differed from my own

Video Clip Hoạt Động