Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Ths. Lê Minh Nguyệt

Địa chỉ làm việc: Khu A – Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 02513.968206

Email: nguyetdaotao238@gmail.com

leminhnguyet238@gmail.com

Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Minh

Địa chỉ làm việc: Khu A – Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 02513.968206

Email: nguyenminh7321@gmail.com

 

1- Vị trí, chức năng

– Phòng Tổ chức, Hành chính là đơn vị chức năng của trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Phòng có chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác an ninh trật tự và bảo vệ chính trị nội bộ của nhà trường theo quy định của pháp luật.

– Quản lý cán bộ, nhân viên; quản lý tài sản chung của trường và tài sản của đơn vị do nhà trường giao.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Tổ chức hành chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 4.2, Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ban hành theo Quyết định số 02/QĐ – CG&TL ngày 02/01/2018 và các nội dung cụ thể như sau:

Công tác tổ chức cán bộ

– Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và tham mưu giúp Hiệu trưởng về các lĩnh vực:

– Tổ chức bộ máy, cơ cấu nhân sự; quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ và phát triển đội ngũ cán bộ viên chức phù hợp yêu cầu phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn..

– Tuyển dụng, hợp đồng làm việc, sắp xếp bố trí cán bộ viên chức vào ngạch, bậc, chức danh phù hợp với trình độ, năng lực, ngành nghề đã được đào tạo theo quy định. Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.

– Giải quyết chế độ hưu trí, chấm dứt hợp đồng làm việc, thôi việc và các chế độ chính sách khác cho cán bộ viên chức, người lao động:  Xét nâng hạ bậc lương, điều chỉnh phụ cấp các loại; các chế độ bảo hiểm… Tổ chức nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương theo quy định.

– Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ viên chức theo quy định.

– Ban hành các văn bản quy định cán bộ viên chức và HSSV về chấp hành điều lệ, quy định của trường và pháp luật của nhà nước đảm bảo việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

– Công tác thi đua khen thưởng, đề xuất biện pháp để duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng trong nhà trường.

– Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho Cán bộ viên chức và HSSV.

– Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệ, nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường.

– Quản lý hồ sơ, cập nhật thông tin về cán bộ viên chức, người lao động.

– Kiểm tra, thẩm định các văn bằng chứng chỉ, đề xuất việc xử lý các trường hợp vi phạm.

– Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

– Tham gia công tác thanh tra, giải quyết khiếu tố, khiếu nại, kiến nghị có liên quan đến cán bộ viên chức của trường. Thực hiện công tác pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ.

– Tổ chức thực hiện công tác đánh giá, phân loại cán bộ viên chức.

– Là thành viên Thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng viên chức,Thi đua khen thưởng , kỷ luật và các hội đồng  khác liên quan  do Hiệu trưởng chỉ đạo thành lập

– Công tác hành chính

– Quản lý sử dụng con dấu theo quy định.

– Quản lý, lưu trữ công văn. Chuyển, gửi các loại công văn kịp thời, chính xác đến các tập thể cá nhân. Tiếp nhận, giao dịch thư điện tử, fax và điện thoại liên hệ công tác.

– Thông tin các nội dung cần thiết theo yêu cầu của lãnh đạo đến các tập thể, cá nhân trong và ngoài Trường.

– Theo dõi, quản lý và cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường,…cho cán bộ viên chức.

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị văn phòng, in ấn văn bản tài liệu.

– Tổ chức, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ tài sản, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống thiên tai.

– Triển khai các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác tự vệ, an ninh quốc phòng. Triển khai các công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn an ninh trật tự trong trường.

– Phụ trách công tác lễ tân, khánh tiết, quản lý phòng khách. Tổ chức đón tiếp khách trong và ngoài nước đến Trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các đơn vị chức năng để giải quyết công việc.

– Phối hợp tổ chức các ngày Lễ, Tết, các đợt sinh hoạt cấp trường, các hội nghị, hội thảo…

– Quản lý đội xe phục vụ, lập kế hoạch bảo dưỡng, sữa chữa và điều phối xe, phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường.

– Gửi điện, thiệp, hoa chúc mừng hoặc chia buồn của Nhà trường đến các tập thể, cá nhân có quan hệ với trường

– Công tác quản trị, cơ sở vật chất:

– Quản lý, lập kế hoạch mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc của cán bộ viên chức.

– Tham gia vào các dự án đầu tư, thiết kế và các công trình xây dựng cơ bản.

– Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn cảnh, cây xanh, đảm bảo cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp.

– Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường; bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, nước sinh hoạt, tiêu thoát nước trong khuôn viên trường; Theo dõi toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, hàng rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh… thuộc phạm vi diện tích nhà trường, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đất đai của trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc Trường quản lý.

– Là thành viên Thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng, Thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng lương và các hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng

– Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo trường giao.

3- Cơ cấu  bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của phòng: 20 người bao gồm:

+ Trưởng phòng: 01 người

+ Phó trưởng phòng: 02 người

+ Nhân viên, chuyên viên: 17 người

Using storm’s trident api, declaring a new grouping within the topology do my spanish homework free is as simple as calling the function partitionby

Thông Báo Mới Nhất

Sáng ngày 07/6/2024, tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tỉnh Đồng Nai,  Cụm thi đua số 11- Khối thi đua các trường thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2023-2024 và những nhiệm

Video Clip Hoạt Động