Đảng – Đoàn Thể

Đảng – Đoàn Thể

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Thông Báo Mới Nhất

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Chiều ngày 26/4/2024, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy,

Video Clip Hoạt Động