Tài Liệu Nội Bộ

Tài Liệu Nội Bộ

Download
HƯỚNG DẪN LÀM HỐ SƠ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG
 1 file(s)  137 downloads
Download
SYLL_CGTL
 1 file(s)  77 downloads
Download
(English) KH THANH KIEM TRA QC GIANG DAY HKI 2019-2020
 1 file(s)  45 downloads
Download
(English) Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2019
 1 file(s)  33 downloads
Download
(English) KH TU DANH GIA CHAT LUONG GDNN NAM 2019
 1 file(s)  20 downloads
Download
(English) Kế hoạch dự giờ kiểm tra quy chế giảng dạy học kỳ II 2018.2019
 1 file(s)  9 downloads
Download
(English) Kế hoạch dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và kiểm tra quy chế giảng dạy học kỳ 1 2018.2019
 1 file(s)  10 downloads
Download
(English) Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2018
 1 file(s)  15 downloads
Download
(English) Kế hoạch Thực hiện tự đánh giá CLGDNN năm 2018
 1 file(s)  3 downloads
Download
(English) QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá CLCSGDNN 2018
 1 file(s)  3 downloads
Download
(English) Báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định CLDN năm 2017
 1 file(s)  8 downloads
Download
(English) Kế hoạch Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2017
 1 file(s)  2 downloads
Download
BC tình hình thực hiện tự kiểm định CLDN năm 2017
 1 file(s)  5 downloads
Download
Nghị định 86-2015 Cơ chế miễn giảm học phí
 1 file(s)  89 downloads
Download
QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá CLCSGDNN 2018
 1 file(s)  3 downloads
Download
Quy chế công tác học sinh thông tư 17-2017-TT-BLĐTBXH.
 1 file(s)  15 downloads
Download
Quyết định_53_2015_Học bổng nội trú QĐ-TTg
 1 file(s)  3 downloads
Download
Quy chế công tác sinh viên trường nghề
 1 file(s)  51 downloads
Download
Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
 1 file(s)  51 downloads
Download
Đơn xin chuyển trường
 1 file(s)  23 downloads
Download

    Video Clip Hoạt Động