Thông báo về việc phòng chống dịch nCoV của UBND Tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc phòng chống dịch nCoV của UBND Tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc kéo dài thời gian cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch nCoV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mọi chi tiết xin xem tại đây

Video Clip Hoạt Động