Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) và Daikin Vietnam hợp tác đạo tạo nghề cho kỹ thuật viên doanh nghiệp năm 2024

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) và Daikin Vietnam hợp tác đạo tạo nghề cho kỹ thuật viên doanh nghiệp năm 2024

Nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) và Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Daikin) nhằm đào tạo, phát triển nguồn kỹ thuật viên chất lượng cao trong ngành điều hòa không khí và thông gió, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Đến nay, Nhà trường đã và đang triển khai đạt hiệu quả cao những hoạt động hợp đã được ký kết giữa hai bên, trong đó trọng tâm là phát triển giảng viên ủy quyền và thực hiện đào tạo đội ngũ cho kỹ thuật viên cho đại lý, đối tác của Daikin Việt Nam. Đồng thời Chương trình đào tạo chuẩn Daikin đã được tích hợp vào chương trình đào tạo chính quy của VCMI, sinh viên của VCMI sẽ nhận được chứng chỉ sau khi hoàn thành và vượt qua bài thi chương trình chuẩn Daikin, giúp tăng cơ hội việc làm và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành điều hòa không khí và thông gió.

Tiếp nối những thành công đã thực hiện trong thời gian qua từ ngày 07-08/3/2024 VCMI tiếp tục tổ chức đào tạo kỹ thuật về máy điều hòa dân dụng (RA) và máy điều hòa thương mại (Skyair/ARV) theo chương trình chuẩn của Daikin Vietnam cho gần 30 người là cán bộ kỹ thuật, quản lý các doanh nghiệp, các đại lý ủy quyền của Daikin.

Đến nay, VCMI đã triển khai được 13 khóa đào tạo về máy điều hòa dân dụng (RA) và máy điều hòa thương mại (Skyair/ARV) theo chương trình chuẩn của Daikin Vietnam, với 214 lượt học viên đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Đây là một mô hình thành công về hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, trong thời gian tới VCMI sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện với doanh nghiệp đối với các nghành/nghề đào tạo của nhà trường.

(Một số hình ảnh đào tạo bảo trì, sửa chữa máy lạnh cho cán bộ doanh nghiệp theo tiêu chuẩn Daikin)

 

Video Clip Hoạt Động