Thông Báo Mới Nhất

Ngày 29/12/2023, trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024. Hội nghị nhằm đánh giá, tổng kết những hoạt động của Nhà trường trong năm 2023, từ đó đưa ra những định hướng cho năm 2024. Tham dự Hội nghị

Video Clip Hoạt Động