Cụm thi đua số 11 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2023-2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Cụm thi đua số 11 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2023-2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Sáng ngày 07/6/2024, tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tỉnh Đồng Nai,  Cụm thi đua số 11- Khối thi đua các trường thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2023-2024 và những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Đông, Chủ tịch Hội đồng trường, phó Hiệu trưởng đại diện Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi; đồng chí Lê Minh Nguyệt, Chủ tịch công đoàn Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi, đơn vị Cụm trưởng  cùng các đồng chí Chủ tịch công đoàn  cơ sở (CĐCS) trong Cụm thi đua số 11, gồm 07 đơn vị: Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi, Công đoàn Trường Cao đẳng Lương thực – thực phẩm, Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ giới, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ, Công đoàn Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chủ tịch công đoàn Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi, đơn vị cụm trưởng, thay mặt cụm thi đua trình bày bản Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua công đoàn năm học 2023-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025 của cụm thi đua số 11.

Trong năm học 2023-2024, các đơn vị thành viên trong cụm đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Ngành, cụ thể hóa nội dung chỉ đạo bằng những hoạt động cụ thể, thực hiện tốt giao ước thi đua năm học 2023-2024. Ban Chấp hành Công đoàn của 07 trường trong cụm đã tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động theo các văn bản hướng dẫn của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Nghị quyết của Đảng bộ các trường với các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho CBVC, LĐ; Chủ động tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến CBVC, LĐ và các hoạt động tài chính của Nhà trường; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Các đơn vị thuộc cụm thi đua số 11đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi, đánh giá các kết quả đạt được trong bản báo cáo tổng kết nhằm phát huy mạnh mặt, khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm học 2023 – 2024, thống nhất đề ra phương hướng, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025.

Trên cơ sở kết quả đạt được, hội nghị tiến hành thảo luận và chấm điểm, bình xét thi đua và suy tôn các đơn vị dẫn đầu năm học 2023-2024, đồng thời đã tiến hành bầu CĐCS Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm làm Cụm trưởng và  CĐCS Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ làm Cụm phó năm học 2024-2025.

Kết thúc Hội nghị các đồng chí đại biểu  tham quan cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Cơ giới và thuỷ lợi, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn, công tác thi đua phong trào, thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên công đoàn. Bên cạnh việc tổng kết phong trào thi đua năm học 2023-2024 và đề ra phương hướng năm học 2024-2025, hội nghị còn mang ý nghĩa, tăng cường tình đoàn kết giữa các CĐCS trong Cụm thi đua, đồng thời các đơn vị được trao đổi, chia sẻ, học tập những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong phong trào của công đoàn. Qua đó, mỗi CĐCS có thêm kinh nghiệm thực tiễn để nghiên cứu, áp dụng vào tình hình thực tế của đơn vị mình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

Cụm thi đua số 11 tin tưởng rằng với sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó của đội ngũ cán bộ công đoàn, các hoạt động công đoàn năm học 2024-2025 của Cụm sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới, khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của toàn ngành./.

                                             BCH Công đoàn – Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi

Một số Hình ảnh khác của Hội nghị

Thông Báo Mới Nhất

Sáng ngày 07/6/2024, tại trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tỉnh Đồng Nai,  Cụm thi đua số 11- Khối thi đua các trường thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2023-2024 và những nhiệm

Video Clip Hoạt Động